Felles digitale tjenester til kommune-Norge

Tegning av to piler. Den ene er lang og flokete. Den andre er stor og rett, for å illustrere at vi blir sterkere, når vi jobber sammen og drar i samme retning.

Tjenestene

Få siste nytt om Fiks-tjenestene og invitasjon til brukermøter og andre arrangementer.