Avtaler og priser

For å benytte tjenestene våre, trenger dere først en hovedavtale om bruk av Fiks-plattformen. I tillegg må dere signere et tjenestevedlegg for den enkelte tjeneste dere ønsker å ta i bruk.

Illustrasjon av et håndtrykk

Avtaledokumenter

Hovedavtalen

Tjenestevedlegg

Tjenester med spesielle vilkår

Fiks folkeregister

Fiks skatt- og inntekt

Min kommune

Digisos

Priser og fakturering

Tirsdag 4. juni 2024 inviterte vi til et åpent frokostmøte om nye prismodeller. Presentasjonen som ble gitt i møtet kan du se her: Frokostmøte om nye prismodeller (pdf)

Priser for tjenestene

Priser for bruk av Svar ut

Fakturering

Kalkulator for tjenestepriser fra 2025

Spørsmål og svar om ny prismodell