Tilgjengelighetserklæring

KS Digitale fellestjenester jobber for at våre løsninger er tilgjengelige for alle brukere. Disse nettsidene er under arbeid og brukere vil nok oppleve at den ikke er helt perfekt ennå. Vi jobber for at den skal fungere bra for alle som trenger informasjon om våre løsninger.

Tilgjengelighet av denne nettsiden

Denne nettsiden ble lansert i februar 2024. Nettsiden erstatter en tidligere løsning som hadde flere mangler med hensyn til universell utforming. Denne nettsiden er altså i seg selv en forbedring, men langt fra perfekt. Vi jobber for å inkludere alle brukere. Denne nettsiden bruker kildekode fra WordPress, som har mange innebygde funksjoner for tilgjengelighet. Vi har som mål for 2024 å teste sidene og sørge for at innholdet er forståelig og brukbart for alle. Den viktigste målgruppen for disse nettsidene er ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Vi vil hjelpe kommune-Norge til å være inkluderende arbeidsgivere.

Hjelp oss å bli bedre!

Vi setter pris på at du melder fra til oss hvis du opplever problemer med å bruke nettsiden, eller om det er noe annet vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming. Send oss en e-post: fiks@ks.no

Universell utforming av våre løsninger

Vi prioriterer universell utforming i all videre- og nyutvikling av våre løsninger. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere, både innbyggere og ansatte i kommuner og andre virksomheter. På vår nettside om tilgjengelighetserklæring og WCAG-sjekklister finner kommuner veiledning for opprettelse og oppdatering av tilgjengelighetserklæringer for våre tjenester.

.