Tjenestene

Fiks-tjenestene skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner kan digitalisere viktige funksjoner raskere og med lavere kostnader. Arbeidet skjer i tett samarbeid med kommunesektoren og nasjonale instanser innen digitalisering.

Illustrasjon av en fallskjerm med en pakke kommer dalende ned fra en lettskyet himmel.

Fagsystem

 • KS Læring

  E-læring for ansatte i kommuner og fylkeskommuner

 • Digiorden

  Verktøy for å holde orden på applikasjoner og datasett i kommunene

 • Smittevern

  Nasjonal løsning for å støtte kommunelegenes arbeid innen smittevern

 • Vaksine

  Grensesnitt for å hente vaksineinformasjon fra FHIs SYSVAK register

Innbyggertjenester

 • Min kommune

  Nettside som gir innbyggere og virksomheter tilgang til offentlig informasjon

 • Bekymringsmelding

  Tjeneste for å sende bekymringsmelding digitalt til barnevernet

 • Digitalt ledsagerbevis

  Nasjonal fellesløsning for å registrere og distribuere ledsagerbevis til innbygger

 • Digisos

  Digital søknad for økonomisk sosialhjelp og innsynsløsning

Overføring av data

 • SvarUt

  En sentralisert løsning som formidler dokument mellom avsender og mottaker

 • Melding

  Send meldinger og del dokumenter gjennom ulike kanaler

 • Protokoll

  Forenkler samspill og sikrer effektiv datautveksling

Tilgjengeliggjøring av data

 • Fiks register

  Søk i nasjonale registre (Fiks folkeregister og Fiks skatte- og inntektsopplysninger)

 • Fiks kjøretøyregister

  Grensesnitt for tilgang til Statens vegvesens kjøretøyregister

Fiks-plattformen

Med Fiks-plattformen kan kommunal sektor kommunisere på tvers av forvaltningsnivå, statlige fagsektorer og bidra med sentrale byggeklosser i det nasjonale økosystemet for digital samhandling. 

Illustrasjon av en fallskjerm med en pakke kommer dalende ned fra en lettskyet himmel.

Nyttig dokumentasjon

Før kommunen kan ta i bruk tjenestene første gang, er det endel ting som må på plass. Vi har laget en oversikt som hjelper deg å finne det du trenger av teknisk dokumentasjon, maler for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og personvernkonsekvenser (DPIA) samt informasjon om universell utforming (WCAG).