Fiks digiorden

Fiks digiorden er et verktøy som understøtter Orden i eget hus og som skaper klarhet og struktur i kommunens digitale landskap. Det gir oversikt over alle applikasjoner og datasett, og ikke bare oppfyller lovens krav, men kan også dekke andre viktige behov som beredskap, strategi, prosjekter og virksomhetsarkitektur.

Logg inn på Fiks digiorden
Fiks digiorden bruker ID-porten for autentisering.

Enkel beslutningsstøtte

Fiks digiorden fungerer som en digital assistent for kommunene. Den gir god oversikt når de starter nye prosjekter. Hvor blir personopplysninger behandlet? Hvilke applikasjoner blir berørt?

Effektiv bruk av fellesløsninger

Fiks digiorden hjelper kommunene å bruke fellesløsninger bedre. Dette betyr mindre overlappende arbeid, fordi man raskt kan se hvilke fellesløsninger som allerede er i bruk.

Raskere anskaffelser

Kommunene sparer tid ved å bruke Fiks digiorden. De har oversikt over grensesnitt og hvilke applikasjoner som blir berørt. Dette gjør anskaffelsesprosessen mye raskere.

Med denne oversikten blir det enklere å drive en strategisk styring av kommunens digitaliseringsarbeid

IT-rådgiver Miroslav Takev fra Lillesand kommune

Ta i bruk Fiks digiorden

Avtaler og priser

Digital signering er dessverre ikke tilgjengelig for tjenestene Fiks digiorden, og må derfor signeres på papir og sendes til KS på e-post fiksavtaler@ks.no.  

Prisen dere betaler for tjenestene på Fiks-plattformen, er beregnet etter selvkost-prinsippet. KS tjener ikke penger på tjenestene, men prisen dekker kostnader for utvikling, drift og forvaltning.

Veiledere

Innføringshåndbok om arkitekturlandskap

Nedenfor finner du dokumentasjon som grunnlag for at kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter kan starte arbeidet med arkitekturlandskap. Håndboken og prosessen den beskriver kan være en god start for å kartlegge hvilke applikasjoner virksomheten bruker og registrere disse i Fiks digiorden.

Dokumentasjonen består av følgende:

Innføringshåndbok som beskriver hvilke prosessar virksomheten må gjennom med anbefalt framgangsmåte. Åpne innføringsboken (PDF)

Veileder for hvordan du laster ned metamodellen og kommer i gang med bruk av Archi (modelleringssystemet) Åpne veilederen (PDF)

Informasjon til deltakerne med en kort innføring til virksomhetsarkitektur og arkitekturlandskap. Last ned Word-dokument og Powerpoint-presentasjon.

Se eksempler på visninger utarbeidet i prosjekter (PDF)

Maler for ROS og DPIA

Vi har laget maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

WCAG-sjekkliste

Digiorden har ikke innbyggere som sluttbrukere, men vi har som mål at alle våre løsninger skal være inkluderende. Viktigst målgruppe for Digiorden er ansatte i kommunal sektor, og vi ønsker at løsningen kan brukes av alle, uavhengig av funksjonsvariasjon. Derfor har vi fylt ut sjekklisten for WCAG-krav også for Digiorden, og har planen å forbedre løsningen på de punktene vi ikke etterlever WCAG-kravene fult ut. Kommunen kan bruke sjekklisten som utgangspunkt for utfylling av egen tilgjengelighetserklæring. Du finner sjekklisten på denne nettsiden: