Dokumentasjon

Finn teknisk dokumentasjon, maler for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og personvernkonsekvenser (DPIA) samt informasjon om universell utforming (WCAG).

Teknisk dokumentasjon

KS Fiks dokumentasjon (GitHub)

Teknisk dokumentasjon om Fiks-plattformen og SvarUt-tjenesten finner du på https://developers.fiks.ks.no/

Dokumentasjonen er rettet mot deg som administrerer plattformen på vegne av en kommune eller annen organisasjon, eller utvikler integrasjoner mot api-ene Fiks tilbyr.

Åpne KS Fiks dokumentasjon

Abonner på endringer i dokumentasjonen

Benytt vår RSS-feed for å abonnere på endringer i dokumentasjonen.

Sikkerhet og personvern

Personvernkonsekvenser (DPIA)

Etter personvernregelverket har virksomheter plikt til å vurdere personvernkonsekvensene i ulike løsninger de tar i bruk (Data Protection Impact Assessment – DPIA). Dette skal sikre personvernet til de som er registrert der.

En vurdering av personvernkonsekvenser skal beskrive behandlingen av personopplysninger, og vurdere om den er nødvendig og proporsjonal. Den skal også bidra til å håndtere de risikoene behandlingen medfører for enkeltpersoners rettigheter og friheter ved å vurdere dem og fastlegge risikoreduserende tiltak.

KS DIF har laget maler for de fleste Fiks-tjenestene, som dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA).

Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

Maler for DPIA finner du under den enkelte tjeneste

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

En ROS-analyse skal kartlegge sannsynligheten og konsekvensen av uønskede hendelser, som for eksempel strømbrudd, feilmedisinering og personellmangel, prioriterer risikoområder og planlegger tiltak for å forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem. Hensikten med risikoanalyse er å identifisere trusler for derved å kunne sette inn forebyggende tiltak og nødvendig beredskap.

KS DIF har laget maler for de fleste Fiks-tjenestene, som dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne vurderinger av risiko og sårbarhet (ROS).

Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

Maler for ROS finner du under den enkelte tjeneste

Universell utforming (WCAG)

Tilgjengelighetserklæring

Alle offentlige nettsider og apper må ha en tilgjengelighetserklæring i Digdirs sentrale løsning uustatus.no. Vi har laget sjekklister som kan brukes som mal for utfylling av tilgjengelighetserklæring for våre tjenester.

KS DIF legger til rette for at det blir så enkelt som mulig for offentlige virksomheter å fylle ut tilgjengelighetserklæringer for våre løsninger. 

Innbyggerrettede tjenester, slik som Min kommunee-dialog og Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet samt KS Læring, er prioritert i vårt arbeid med universell utforming.

Les mer om tilgjengelighetserklæring og WCAG-sjekklister

Klarspråk

Et språk som viser respekt for at mennesker er ulike, bidrar til mer likestilling og mindre diskriminering. Klart språk er avgjørende når innbyggerne skal bli selvbetjente og få en god brukeropplevelse.

Les mer om klarspråk på ks.no