Fiks Digisos

Fiks Digisos er en tjeneste for å tilrettelegge for kommunal behandling av sosialsøknader via et brukergrensesnitt på nav.no.

Enkelt for innbygger

Søknad er lett tilgjengelig og enklere å fylle ut. Innbygger får bedre og raskere hjelp. Når kommunen tar i bruk innsynsløsningen, kan søkeren følge med på egen sak.

Tidssparing for kommunen

Saksbehandler bruker mindre tid på administrasjon, og søknader har høyere kvalitet.  Ved å gi tilgang til NAVs kontaktsenter, kan NKS bistå søkeren.

Sikkert for alle

Gjennom nødvendige avtaler og samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, Digifin, og KS, garanterer vi sikkerheten rundt håndtering av sensitive data, og vi veileder kommunene gjennom prosessen.

Digisos gir oss raskere og bedre oversikt når vi skal behandle og bedre grunnlag for oppfølging og dialog med brukerne.

Nav Hamar

Ta i bruk Fiks digisos


Søkeren fyller ut og sender søknad fra nav.no. Fiks digisos sender søknaden gjennom Fiks-plattformen til kommunens fagsystem for sosiale tjenester. Med hjelp av innsynsløsningen fra Fiks digisos kan søkeren sjekke status i saken sin. Kommunen kan også gi tilgang til NAV Kontaktsenter for å kunne se søknaden og hjelpe innbyggeren som tar kontakt.

Forutsetninger for å ta tjenesten i bruk

  • Kommunen må inngå avtale med sin fagsystemleverandør. Fagsystemet må klargjøres for Digisos.
  • Kommunen må også inngå samarbeidsavtale og databehandleravtale med Arbeids- og velferdsdirektoratet.
  • Kommunen må være medlem av Digifin – KS sin finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter.

Avtaler og priser

For å ta i bruk Fiks Digisos må kommunen i tillegg til hovedavtale og tjenestevedlegg også akseptere vilkårene for DigiFin.

Fiks Digisos er finansiert med prosjektstøtte gjennom «Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor» – forkortet Digifin. Denne prosjektstøtten tilbakebetales til Digifin gjennom en engangskostnad for alle kommunene som tar løsningen i bruk.

Konfigurasjon

Digisos skal fortrinnsvis bruke Fiks IO som kanal, med SvarInn som reservekanal. Det forutsetter at fagsystemet i kommunen har støtte for Fiks IO. Spør fagsystemleverandøren dersom du er i tvil om hva fagsystemet støtter.

Flere kommuner har planer å gå over til Fiks IO i løpet av 2024. Ta kontakt med oss på fiks@ks.no dersom din kommune lurer på noe. Spørsmål og innspill som din kommune får ved testing kan være verdifullt for andre kommuner!

Dersom fagsystemet ikke har støtte for Fiks IO skal det konfigureres en kanal for bruk av SvarInn.

Maler for ROS og DPIA

Vi har laget maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

Andre relevante tjenester

Du må aktivere vår tjeneste ‘dokumentlager’ for å ta i bruk Fiks digisos.

Les mer om Digisos på NAV sine veiledningssider for kommuner.