Fiks kjøretøyregister

Fiks kjøretøyregister er et programmeringsgrensesnitt (API) som gir kommunens fagsystem tilgang til Statens vegvesens kjøretøyregister (tidligere motorvognregisteret).

Forbedre kvalitet

Tjenesten henter oppdatert informasjonen direkte fra Statens vegvesens kjøretøyregister.

Spar tid

For eksisterende kunder på Fiks plattformen, vil tilkoblingen til kjøretøyregisteret via vårt grensesnitt være en enkel tilpasning.  

Vær trygg

Oppslag i Fiks kjøretøyregister gjøres i et fagsystem via en integrasjon på Fiks plattformen. Plattformen stiller krav til standard autentisering fra Maskinporten.

Ta i bruk Fiks kjøretøyregister

Avtaler og priser

Det må foreligge en signert hovedavtale med KS om bruk av Fiks-tjenestene. I tillegg skal det også signeres et tjenestevedlegg for Fiks kjøretøyregister.

Prisen dere betaler for tjenestene på Fiks-plattformen, er beregnet etter selvkost-prinsippet. KS tjener ikke penger på tjenestene, men prisen dekker kostnader for utvikling, drift og forvaltning.

Logg inn her for å se prisene for Fiks kjøretøyregister

Veiledere

Sikkerhetsdokumentasjon (ROS og DPIA)

Vi har laget maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

Hva kan tjenesten brukes til? 

Tjenesten brukes til å gjøre søk på kjennemerke og understell-nummer. Oppslaget gir informasjon om kjøretøyet og eierforhold (med fødsels- og personnummer) ved valgt tidspunkt. 

Eksempler på kommunale behov knyttet til oppslag i kjøretøyregisteret er ved behov for oppslag for utstedelse av parkeringsbøter/gebyrer på kommunal vei, utstedelse av parkeringskort og feilparkerte biler i forbindelse med brøyting, kosting o.l.

Dagsprøvekjennemerker:
Om man slår opp et dagsprøvekjennemerke uten DTG (date-time group) vil man få treff på det siste kjøretøyet/brukeren som dette dagsprøvekjennemerket sist var benyttet på. Det er også mulig å bruke DTG for å se denne informasjonen på et gitt tidspunkt. Det må imidlertid være en gyldig kjøreseddel tilknyttet det kjennemerket på det tidspunktet det spørres, ellers vi man får svar om at kjennemerket er ukjent.

Årsprøvekjennemerker:
Årsprøvekjennemerker vil ha lignende oppførsel som dagskjennemerker. Et årsprøvekjennemerke vil alltid ha en eier som vil returneres av tjenesten. Det blir også returnert bruker og kjøretøy som kjennemerket var tilknyttet til, så lenge det er en digital kjøreseddel tilknyttet kjennemerket. Det er ikke alle innehavere av et årsprøvekjennemerke som benytter seg av digitale kjøresedler, og i slike tilfeller er det ikke mulig å oppgi informasjon om brukeren/kjøretøy.

Veiledning

Figurene i denne veiledningen bruker ofte begrepet “motorvognregister”. Dette vil bli endret til “kjøretøyregister”, i samsvar med Statens Vegvesens navn på den nye tjenesten.

Hva må være på plass før dere begynner?

Før dere konfigurerer tjenesten må følgende være på plass:

  • Et fagsystem som har støtte for Fiks kjøretøyregister
  • Er du i tvil om fagsystemet har støtte for dette, kontakter du din fagsystemleverandør.

Undertegnede avtaler:

  • Hovedavtalen – Avtale om løpende tjenestekjøp over internett
  • Tjenestevedlegg for Fiks kjøretøyregister

Mer informasjon om avtalene finner du på https://ks-digital.no/fiks/avtalen/.

Konfigurasjon av Fiks

Dersom kommunen/virksomheten allerede er bruker av en Fiks-tjeneste, går du videre til neste punkt,

«Konfigurasjon av Fiks kjøretøyregister».

Dersom Fiks kjøretøyregister er kommunens første Fiks-tjeneste tar du kontakt med KS. KS oppretter da kommunen og gir tilgang for lokal administrator for konfigurasjon av Fiks og deretter integrasjonen for Fiks kjøretøyregister.

For å konfigurere Fiks går lokaladministrator til https://forvaltning.fiks.ks.no/fiks-konfigurasjon/:

  • Om nødvendig, velg din kommune i funksjonen øverst til høyre.
  • Fyll ut feltene i veiviseren du møtes med når du logger inn, (kommunenavn, fakturainfo, osv).

Konfigurasjon av Fiks kjøretøyregister

1)    Dersom kommunen har konfigurert Fiks tidligere, logger du inn på https://forvaltning.fiks.ks.no/.

Så velger du “FIKS-Konfigurasjon”.

Grensesnitt på Fiks Forvalning. Velg "FIKS-Konfigurasjon".

2) Velg tjenesten “Kjøretøyregister”

velg_kjoretoyregister

3) Lag ny integrasjon

lag_ny_integrasjon

Gi integrasjonen et navn, f.eks. “Kjøretøyregister”.

Legg så inn org.nummeret som skal knyttes til integrasjonen. Dette org.nummeret tilhører leverandøren av systemet.

For brukere av løsningen fra COWI AS skal dere legge inn org.nummer 979364857.
Vær oppmerksom på at COWI tidligere har oppgitt galt org.nummer. Det er dette som gjelder. Merk også at dette bare gjelder kunder av COWI AS. Dersom dere har løsninger fra andre leverandører må dere kontakte leverandøren.

Skriv til slutt en enkel beskrivelse av integrasjonen, f.eks. “COWI Motorvogn”. Trykk deretter “Gå videre”.

opprett_integrasjon

4) Her får du oppsummert dine valg. Klikk “Lagre og generer passord”.

lagre_og_generer

5) Her vises integrasjonsID og integrasjonspassord. Husk å kopiere dette inn en e-post, men ikke send denne før du også har lagt inn Fiks-organisasjonsID.

lukk_integrasjon

6. Gi integrasjonen tilgang til å søke i kjøretøyregisteret.

kan_soke

7. Finn Fiks-organisasjonsID. Denne finner du under menyvalget “Innstillinger”.

Kopier også denne inn i e-posten som du da sender til fagsystemleverandøren.

fiks-organisasjonsid

Med dette er konfigurasjonen av Fiks kjøretøyregister ferdig!