Fiks-plattformen

Med Fiks-plattformen kan kommunal sektor kommunisere på tvers av forvaltningsnivå, statlige fagsektorer og bidra med sentrale byggeklosser i det nasjonale økosystemet for digital samhandling. 

Felleskomponenter og digitale tjenester

Fiks-plattformen er en sentral felles tjenesteplattform for norske kommuner og fylkeskommuner. Plattformen består av felleskomponenter og digitale tjenester og gir leverandørene et rammeverk de kan forholde seg til som standard for kommunesektoren, noe som igjen understøtter deres mulighet til å skalere og gjenbruke løsninger mellom kommuner.  

Brukerstyring

Brukerstyring og selvbetjent tilgang til tjenestene på system- og individnivå gjennom rollebeskrivelser gir kommunene mulighet for selv å administrere tilganger til tjenestene. En selvbetjent brukerstyring gir virksomheten mulighet for å skalere og gjenbruke løsninger etter hva som til enhver tid passer egen virksomhet.  

Støtter nasjonal digitalisering

Utviklingen av Fiks-plattformen understøtter derfor det nasjonale arbeidet med digitalisering av offentlig sektor og inngår som del av nasjonalt økosystem for digital samhandling og utvikling.  Fiks-plattformen gjenbruker nasjonale felleskomponenter der de finnes som f.eks. ID-porten og kontaktregisteret.  

Driften av Fiks-plattformen leveres som en tjeneste fra Intility