Fiks register

Fiks register er en samling av nasjonale fellesløsninger (registre) som kommuner og fylkeskommuner kan gjøre oppslag i, på Fiks-plattformen. Foreløpig består Fiks register av opplysninger fra Skatteetatens folkeregister og skatte- og inntektsopplysninger.

  • Fiks skatte- og inntektsopplysninger

    Med Fiks skatte- og inntektsopplysninger får kommuner og fylkeskommuner tilgang til skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetatens delingstjeneste.

  • Fiks folkeregister

    Med Fiks folkeregister kan kommunens og fylkeskommunens fagsystemer bruke maskin-til-maskin-kommunikasjon for å koble seg opp mot folkeregisteret.