Fiks smittevern

Fiks smittevern er en nasjonal løsning for å støtte kommunelegen sitt arbeid. Denne løsningen er basert på erfaringer fra pandemien og videreutvikles for å dekke fagområdet innenfor smittevern i kommunen. I dag vil du enkelt kunne registrere smitte i din kommune og få oversikt over historikk og spredning. Vi jobber med å videreutvikle denne løsningen.

Rask registrering

Fiks smittevern gir deg en enkel og rask måte å registrere smittetilfeller på, slik at helsepersonell kan bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på pasientomsorg.

Direkte brukerpåvirkning

Fiks Smittevern gir deg som kommune direkte innflytelse på utviklingen av tjenesten. Med muligheten til å sende inn ønsker via brukerstøtte, delta i brukerrådet eller brukermøter, kan du forme løsningen etter dine behov. Din stemme er nøkkelen til å forenkle og forbedre smittevernarbeidet.

Ta i bruk Fiks smittevern

Avtaler og priser

For å ta i bruk tjenesten må dere først signere en hovedavtale om løpende tjenestekjøp (signeres av rådmann/kommunedirektør og sendes til KS på e-post til fiksavtaler@ks.no). Dere må deretter signere en tjenesteavtale (tjenestevedlegg) for Fiks smittevern (signeres digitalt på Fiks forvaltning)

Prisen dere betaler for tjenestene på Fiks-plattformen, er beregnet etter selvkost-prinsippet. KS tjener ikke penger på tjenestene, men prisen dekker kostnader for utvikling, drift og forvaltning.

Se prismodeller (logg inn)

Veiledning for å aktivere tjenesten (video)

Video om hvordan aktivere tjenesten og signere digitalt

Sikkerhetsdokumentasjon (ROS og DPIA)

Vi har laget maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

Ofte stilte spørsmål

Hva er prosedyren hvis en nærkontakt blir en ny Indeks?

Åpne nærkontakten fra arbeidslisten. Bytt program i menyen øverst på siden fra «Nærkontaktregistrering og oppfølging» til «Registrering og oppfølging». Klikk på knappen «Legg til ny» for å registrere nærkontakten inn som en ny indeks. Etter registreringen er fullført kan du se hvilke andre program personen er registrert i under «Pågående oppfølginger i andre programmer».

Hvis aktuelt kan indeksen i etterkant også fjernes fra indeks-programmet ved å åpne den og trykke på «Fjern hele registreringen».

Jeg er registrert som administrator for Fiks smittevern, men har ikke tilgang til tjenesten.

Administrator får ikke automatisk tilgang til tjenesten Fiks smittevern. De må også legges til under «Brukere» dersom de skal få tilgang. Brukere registreres i Fiks forvaltning under Tjenester – Smittevern – Brukere.

Hvordan kan jeg motta / slutte å motta oppdateringer om feilsituasjoner eller endringer relatert til Fiks smittevern?

Administratorer for Fiks smittevern kan legge til og fjerne epostadresser fra mottakerlisten i Fiks forvaltning. Dette gjøres under Tjenester – Smittevern – Innstillinger – Kontaktinformasjon.

Hvordan kan jeg koble Fiks smittevern til Fiks folkeregister for å hente personopplysninger?

Dette krever at kommunen har tatt i bruk tjenesten Fiks register. Hvis de har det kan administrator for Fiks smittevern aktivere koblingen i Fiks forvaltning, under Tjenester – Smittevern – Innstillinger – Kobling til folkeregister.

Er det mulig å tilpasse hvilke «moduler» (Profil, Tilbakemelding, Relasjoner, Notater, osv.) som vises i indeks- og nærkontakt-programmene?

Ja. Åpne en tilfeldig indeks eller nærkontakt, trykk på tannhjul-ikonet øverst til høyre. Her kan du velge «Vis/skjul moduler» for å tilpasse hvilke moduler som vises.

Det er flere steder i smittevern-programmet der man kan legge til notater. Er det mulig å fjerne eller redigere et lagret notat?

Nei, notatene kan per i dag ikke redigeres eller fjernes.

Er det mulig å overføre en indeks til en annen kommune?

Denne funksjonaliteten er per i dag kun tilgjengelig i tjenesten Fiks smittesporing. Funksjonen vil bli tilgjengelig i Fiks smittevern i løpet av 2024. Informasjon om dette legges ut under «Ny funksjonalitet og rettelser» på denne nettsiden.

Hvordan kan vi få tilgang til Fiks smittevern testmiljøet helse.fiks.test.ks.no/smittevern?

Send en forespørsel til vår brukerstøtteavdeling hos fiks@ks.no. Brukerstøtte vil da sette opp test organisasjon, testbrukere, osv.

Ny funksjonalitet og rettelser

Fiks-tjenester videreutvikles kontinuerlig. Vi jobber nå med nytt grensesnitt for Fiks smittevern. Når tidsplanen er klar for hvilke funksjonalitet som kommer når, vil vi legge ut en oversikt.

Endringer i løsningen er beskrevet under ny funksjonalitet og rettelser, denne erstatter endringsloggen. Det er spesifisert hvilke rettelser og funksjonalitet som er lansert på hvilke dato.