Fiks vaksine

KS har sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet et API som gjør det mulig å hente vaksineinformasjon elektronisk fra FHIs SYSVAK register til kommunen. Tjenesten heter Fiks vaksine. API-et er tilgjengelig for kommuner som har behov for å hente større mengder med informasjon fra SYSVAK.  

Hvordan ta i bruk Fiks vaksine? 

Kommuner som ønsker å bruke APIet, må søke FHI via kommunelegen dersom dette er en del av overvåkning av covid-19. Søknad sendes til: sysvak.data@fhi.no.

For mer informasjon om statistikk, se FHI SYSVAK

Når et utleveringsvedtak foreligger må kommuner som ønsker å bruke Fiks vaksine

  1. ta kontakt med leverandør av fagsystemet som skal ta i bruk Fiks vaksine  
  1. stille krav til leverandøren om innlogging med HelseID. Fiks vaksine krever innlogging med HelseID også for ikke-helsepersonell. Informasjon om løsningen finnes på hvordan ta i bruk HelseID.
  1. signere avtaler med KS: 
    – hovedavtale om løpende tjenestekjøp (signeres av rådmann eller kommunaldirektør og sendes til KS på e-post til fiksavtaler@ks.no
    – tjenestevedlegg for Fiks vaksine (signer digitalt på Fiks forvaltning)
  1. gjennomføre ROS og DPIA 

På våre nettsider om avtaler finner dere avtalene og maler dere kan bruke til ROS og DPIA.

Fiks vaksine koster 1 000 kr per måned per integrasjon kommunen bruker. Prisen dekker drift, forvaltning og videreutvikling av tjenesten. 

Vaksinasjonslister

Som en del av Fiks vaksine har vi utviklet en funksjon for å hente ut vaksinasjonslister som kan benyttes i vaksinasjonsplanlegging. Tjenesten sammenstiller informasjon fra folkeregisteret og SYSVAK (vaksinasjonsregister) for å vise status på vaksinasjon i din kommune. Dette er en løsning som alle kommuner kan benytte.

Funksjonen forutsetter at Fiks-tjenestene Fiks folkeregister og Fiks vaksine er aktivert.

Kommuner som ønsker å bruke APIet Fiks Vaksine, må søke FHI via kommunelegen dersom dette er en del av overvåkning av Covid-19. Søknad sendes til: sysvak.data@fhi.no

For mer informasjon om statistikk, se SYSVAK.

Når et utleveringsvedtak foreligger må kommunen aktivere integrasjon under Fiks vaksine mot Fiks folkeregister og legge til brukere som skal hente ut vaksinasjonslister på vegne av kommunelegen.

Se brukerveiledning for vaksinasjonslister