KS Læring

KS Læring er den nasjonale løsningen for kunnskapsdeling og kompetanseheving i kommunal sektor. Gjennom vår e-læringsportal får ansatte i kommuner og fylkeskommuner muligheten til å skape, dele og forbedre kurs og arrangementer. Velg mellom fysiske samlinger, nettbaserte kurs eller en kombinasjon av begge i dette skreddersydde læringsmiljøet.

Vi står nå foran en spennende modernisering av vår digitale plattform, drevet av innsikten vi har fått gjennom grundig prosjektarbeid og behovsanalyser i sektoren.

Brukerveiledning

Spar tid

Kommunen kan skreddersy sin egen læringsopplevelse ved å lage egne kurs, dra nytte av eksisterende innhold og samarbeide med andre enheter. Dette ikke bare effektiviserer prosessen, men gir også økt kontroll over tidsbruken.

Del ressurser

KS Læring legger til rette for en enkel samarbeidsprosess ved utvikling og deling av kurs på tvers av kommuner og fylkeskommuner. Dette muliggjør en kontinuerlig forbedring av kvaliteten ved å dra nytte av andres kompetanse og erfaringer.

Vær trygg

KS Læring tilbyr robuste verktøy for risikostyring og personvern. Med maler for ROS og DPIA gir portalen et solid grunnlag for å håndtere risikoer, og alle kunder må signere en databehandleravtale for etterlevelse og datasikkerhet.

Hør kommunene Løten, Sarpsborg, og Sandnes dele sine suksesshistorier og erfaringer. KS Læring effektiviserer kompetanseheving og jobber mot forbedret brukervennlighet og mobilitet.

Ta i bruk KS Læring

Avtaler og priser

Det må foreligge en signert hovedavtale med KS om bruk av Fiks-tjenestene. I tillegg skal det også signeres en tjenesteavtale for Fiks digsos.

Prisen dere betaler for tjenestene på Fiks-plattformen, er beregnet etter selvkost-prinsippet. KS tjener ikke penger på tjenestene, men prisen dekker kostnader for utvikling, drift og forvaltning.

Logg inn her for å se prisene for KS Læring

Konfigurasjon

Sikkerhetsdokumentasjon (ROS og DPIA)

Vi har laget maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

WCAG-sjekklister

Alle offentlige nettsider og apper skal ha en tilgjengelighetserklæring i Digdirs sentrale løsning uustatus.no. Vi har laget sjekklister som kan brukes som mal for utfylling av tilgjengelighetserklæring for våre tjenester.

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet svarene på en del ofte stilte spørsmål på KS Læring FAQ siden:

Svar på ofte stilte spørsmål

Anskaffelse av ny digital læringsplattform

For å møte fremtidens behov er det KS-DIFs vurdering at det er nødvendig med en ny plattform som støtter ledelsesoppfølging, enklere administrasjon, og sømløs kursinformasjonsoverføring mellom kommuner. En oppdatert løsning bør også adressere eierskap til kursinnhold og versjonshistorikk for å sikre økt transparens, kvalitetskontroll på kurs og administratorkontroll.

Pågående prosjekt – 20. november 2023 startet innledende arbeid med anskaffelse av ny kursportal for KS Læring – etter arbeid med tekniske analyser av eksisterende løsning og innsiktsarbeid for å finne behovene som sektoren har. 

Tenkt systemskisse for nytt KS Læring

Tenkt systemskisse for KS Læring:KS-DIF tenker at den LMS plattformen skal fungere som en hub, med noen sentrale (grunnleggende) innebygde funksjoner og med mulighet for å integrere og samsnakke med 3.part produkter/tjenester ved hjelp av standardiserte åpne grensesnitt, som i størst mulig grad er selvbetjente.Følgende grunnleggende behov må dekkes i LMS-et: •	Et grunnleggende verktøy for kursproduksjon (forfatterverktøy) •	Et grunnleggende verktøy for kursadministrasjon og deltakeroppfølging •	Et grunnleggende verktøy for påmelding til fysiske kurs og arrangementer •	En grunnleggende kompetanseoversikt for ledere og individuell oppfølging for kursdeltaker •	Bruk av standardiserte grensesnitt for integrasjon mot tredjepart systemer slik at hver kunde kan tilpasse sitt område i tråd med egne valg, f.eks koble på et mer avansert forfatterverktøy eller integrasjon mot kundens eksisterende kompetanseverktøy (f.eks Dossier). •	Brukervennlighet og universell utforming (jf. WCAG). •	Informasjonssikkerhet og overholdelse av personvernsregelverk. Et LMS systemoppsett som ivaretar autonomi- og kursdelingsaspektet: •	Mulighet for individuell kundekonfigurasjon av innstillinger og annen funksjonalitet satt opp i adskilt område, slik at hver enkelt kunde har kontroll over sin opplæringsportal (autonomi). •	Mulighet for deling av kurs som ønskes delt med andre kunder (kommuner/fylkeskommuner), på tvers av hver kundens adskilte område nevnt i punktet over.