Jeg får feilmelding ved innlogging via SSO

Dersom du ved innlogging til KS Læring får feilmeldingen:

Innloggingen din ble godkjent, men vi fant ikke ditt attributt «Fodselsnummer» for å koble deg til en konto i Moodle

Sannsynligvis mangler det noen attributter i din pålogging. Dette kan vi verifisere ved at du gjør følgende:

1.Logg inn ved å velge din organisasjon/kommune på innloggingssiden. https://www.kslaring.no/auth/saml2/loginpage.php

2. Når du får feilmeldingen, følg denne lenken: https://www.kslaring.no/auth/saml2/test.php

3. Send oss resultatet av denne lenken i form av bilde eller tekst. Sensurer gjerne ditt fødselsnummer om det følger med. Sendes til kslaering@ks.no

Jeg finner ikke kursbevis

For å skrive ut kursbevis gjør følgende:

Gå inn på «Min Startside», trykk på kursnavnet i listen over «Oversikt over mine kompetansetiltak». Inne i kurset navigerer du deg frem til kursbevis.

Om du fortsatt ikke finner kursbevis er de vanligste årsakene til dette enten:

1.       Du har ikke fullført alle moduler/kriterier i kurset som kreves for å få kursbevis.

2.       Kurset har ikke kursbevis.

Dersom du er usikker på hva som kan være årsaken, kan du ta kontakt med kursansvarlig i kurset. Du finner som regel navn på vedkommende på forsiden av kurset og kan sende en henvendelse derfra.

Hvordan melder jeg meg ut av et kurs?

På brukerens “min startside” finner man utmeldingsfunksjonen “meld ut”.

Eller man kan gå inn på kurset, og velge brukerikonet «Meld meg ut….»

Hva betyr de forskjellige påmeldingsmetodene i et kurs?

Gjestetilgang

Ved å aktivere gjestetilgang åpnes kurset for alle, uavhengig om de har brukerprofil i KS Læring eller ikke. Kurset gjennomføres da anonymt og kursfullføring blir ikke registrert. Vi anbefaler ikke gjestetilgang kombinert med andre påmeldingsmetoder, da denne påmeldingsmetoden vil overstyre de andre. Gjester har begrensninger på enkelte kursaktiviteter. De kan ikke gjøre aktive handlinger i kurset, som quiz eller innsendinger, men de kan se kursinnholdet.

Egenpåmelding (Deltaker)

Deltaker melder seg på kurset selv, den mest brukte påmeldingsmetoden i nettkurs.

Manuell påmelding

Superbruker eller kursansvarlig melder på deltaker manuelt (gjelder nettkurs, manuell påmelding til arrangement med plassbegrensning gjøres i arrangementspåmeldingen).

Arrangement

Påmelding til fysiske eller digitale samlinger med plassbegrensning. Påmeldingsmetoden har venteliste og mulighet for lederpåmelding (leder kan melde på egne ansatte).

Merk: 

Bruker du påmeldingsmetoden “Arrangement” til en samling med plassbegrensning, anbefaler vi å deaktivere de andre påmeldingsmetodene. 

Oversikt over antall ledige plasser på arrangementet vil kun vises riktig hvis deltakere har meldt seg på via innmeldingsmetode “Arrangement”.

Skal du melde på noen til manuelt til et arrangement, bruk “Manuell påmelding av deltakere til arrangement”.

Kurs metalenke

Ved å aktivere metalenke til et annet kurs i KS Læring vil deltakere som er påmeldt det andre kurset automatisk også bli påmeldt ditt kurs.

Dossier Læring innmelding

Gjelder kommuner som har satt opp integrasjon mellom Dossier og KS Læring. Kursfullføring i KS Læring registreres også da i Dossier.

Hvordan dupliserer jeg et kurs?

Se denne veilederen i Hjelpesystemet vårt for hvordan du kan duplisere et kurs. 

Hvordan klassifisere et kurs?

Følg denne veilederen  hvis du ønsker å få et kurs klassifisert på din organisasjon.  

Følg denne veilederen hvis du er tilbyder av et kurs og skal klassifisere det på en annen organisasjon.

Jeg registrerer fremmøte i et arrangement, men det blir ikke lagret. Hva er feil?

Når fremmøteregistrering ikke blir lagret i kurs skyldes det som regel at det ikke er satt på fullføringskriterier for denne aktiviteten. 

Gå inn på “Registrere fremmøte”, velg tannhjul og “Endre innstillinger” og sett fullføringskriterier som vist under 

​Når disse innstillingene er satt, skal fremmøteregistreringen lagres riktig. 

Det står “Ikke aktiv” bak enkelte deltakere i kursets deltakerliste. Hva betyr det?

Når deltakere har status “Ikke aktiv” i et kurs skyldes dette at påmeldingsmetoden deltaker har brukt er deaktivert. For eksempel: dersom kursansvarlig melder på deltaker manuelt, men ikke aktiverer Manuell påmelding i kurset, vil deltaker ha status “Ikke aktiv”.

For å aktivere/deaktivere påmeldingsmetoder, gå til brukerikon -> Påmeldingsmetoder

For å aktivere/deaktivere en påmeldingsmetode trykker du på øye-ikonet til høyre på siden. 

For å legge til en ny påmeldingsmetode, velg “Legg til metode” nederst.

Hvordan legger jeg til innholdsfortegnelse i et kurs?

Innholdsfortegnelse kan legges til som en blokk i et kurs. Det gjør du på følgende måte:

1.       Slå redigering på

2.       Åpne menyen (tre streker) øverst til venstre på siden

3.       Velg “Legg til en blokk”

4.       Velg “Innholdsfortegnelse”

Ønsker du at innholdsfortegnelsen skal vises på samtlige kurssider, trykker du på tannhjul, “Konfigurer innholdsfortegnelseblokken” og velger “alle sider” i feltet “Vis kun på disse sidetypene”.

Jeg får ikke tilgang til rapporter

Hvilke rapporter du har tilgang til avhenger av hvilken rolle du har i KS Læring.

Administrator, Leder og Rapportør i organisasjonsstrukturen har tilgang til “Arbeidsstedsrapporter” på “Min startside”.

Superbruker i kurskatalogen har tilgang til rapportene under “Kompetanseveiviser” på “Min startside”

Kursansvarlig og instruktør i et kurs har tilgang til kursrapportene under Tannhjul -> Mer -> Rapporter. Superbruker i den katalogen kurset ligger har også tilgang til disse rapportene.

Merk: dersom du ikke har utvidede rettigheter i org.strukturen vil du ikke se blokken “Kompetansestyring” på “Min startside”. På samme måte vil du ikke se “Kompetanseveiviser” med mindre du har utvidede rettigheter i kurskatalogen.

Ønsker du tilgang til andre rapporter enn de du allerede har må denne forespørselen i første omgang rettes til superbruker i din organisasjon.

Dato blir feil i kalender på arrangement

Under innstillingene på arrangementet må format skrives slik der man spesifiserer “Tid fra – til” når man oppretter arrangementet: 01.12.2021 kl.09:00-10:00

Det er viktig med rett mellomrom og punktum på rette plasser, Hvis dette skrives feil kommer det opp slik i kalenderen.