Min kommune

Min kommune gjør offentlig informasjon tilgjengelig for innbyggere og virksomheter på en enkel og effektiv måte. Her finner du post, skjema, fakturaer, eiendomsinformasjon, byggesaker og andre opplysninger som angår deg.

Enkelt for innbygger

Fiks min kommune gir innbyggerne et lett navigerbart brukergrensesnitt, der all offentlig informasjon er tilgjengelig på ett sted.

Tidssparing for kommunen

Fiks min kommune forenkler kommunens administrasjon med en samlet plattform for offentlig informasjon. Aktivering av SvarUt-integrasjoner og enkle konfigurasjonsprosesser gir betydelig tidsbesparelse, og effektiviserer informasjonsflyten og oppfølgingen av forsendelser.

Sikkert for alle

Fiks min kommune prioriterer sikkerheten for innbyggere, virksomheter og kommuner gjennom klare avtaler og konfigurasjonsprosesser. Den integrerte plattformen gir en trygg administrasjon av kommunikasjon og forsendelser, og sikrer en bekymringsfri opplevelse for alle involverte ved håndtering av offentlig informasjon.

Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir et godt lokalsamfunn.

Fra digitaliseringsstrategien til Lillesand kommune

Ta i bruk Min kommune

Avtaler og priser

For å ta i bruk Min kommune må kommunen i tillegg til hovedavtale signere tjenestevedlegg. Tjenestevedlegget er databehandleravtalen mellom kommunen som behandlingsansvarlig og KS Digitale fellestjenester som databehandler. Kommunen må i tillegg til hovedavtale og tjenestevedlegg også akseptere vilkårene for DigiFin. Begge dokumentene kan signeres elektronisk ved å velge ‘Ta i bruk tjenesten’ på våre forvaltningssider. Du kan se innhold i dokumentene her:

Min Kommune er finansiert med prosjektstøtte gjennom «Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor» – forkortet Digifin. Denne prosjektstøtten tilbakebetales til Digifin gjennom en engangskostnad for alle kommunene som tar løsningen i bruk.

Logg inn for å se prisoversikt

Veiledere

Kommunen eller fylkeskommunen må aktivere ulike integrasjoner, blant annet til SvarUt, for å kunne gi innbyggeren tilgang til alle forsendelser fra kommunen/fylkeskommunen.

Skal du benytte integrasjoner mot egen MinSide-løsning, altså ikke Min kommune? Konfigurasjonsveilederen under tar for seg hva som må til for å opprette koblingen mellom kommunens løsning og Min kommune.

Konfigurasjon av Fiks Min kommune

Oversikt over hvilke leverandører som støtter Min kommune.

Hvordan ta i bruk Innsyn via et fagsystem

Maler for ROS og DPIA

Produktbeskrivelse for innbyggertjenesten Min kommune inneholder en konseptuell skisse som viser et overordnet bilde av tjenesten, dens hovedkomponenter, hovedaktører og andre interessenter gjennom hele tjenestens verdikjede.

Vi har laget maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.
Nye maler for ROS og DPIA kommer i løpet av 2024. Disse vil forenkle og tydeliggjøre fremgangsmåten når dere skal gjøre egne vurderinger.

WCAG-sjekkliste

Alle offentlige nettsider og apper skal ha en tilgjengelighetserklæring i Digdirs sentrale løsning uustatus.no. Vi har laget sjekklister som kan brukes som mal for utfylling av tilgjengelighetserklæring for våre tjenester.

Hvordan videreutvikler vi Min kommune?

Et viktig fokus i 2024 er å forbedre grensesnitt for både innbyggere og virksomheter, slik at de enkelt kan ha oversikt over sine saker og tilhørende saksdokumenter.

I løpet av første halvdel av 2024 vil vi prioritere utredning av blant annet:

  • Videreutvikle datamodell i henhold til nye fullmaktsgrupper fra Altinn 3 – Autorisasjon
  • Innbygger og virksomhetsrepresentant skal kunne ha innsyn i hele saksprosessen og samhandling med kommune basert på milepæler og aktiviteter i byggesaker
  • Helhetlig design

Webinar og presentasjon

10. april organiserte DigiViken et fagpåfyll om denne nye funksjonaliteten og muligheter framover.
Webinaret kan du se her.