SvarUt-tjenesten

SvarUt er en sentralisert løsning som formidler dokumenter mellom avsender og mottaker via ulike kanaler. Kommuner og andre offentlige virksomheter kan benytte tjenesten. SvarUt håndterer utgående post som formidles videre til Altinn, SvarInn, Digipost, e-Boks eller som brevpost.

  • SvarUt – utgående post

    Forsendelsesservicen gjør det mulig for kommuner og virksomheter å sende post fra sak/ arkivsystemet eller andre fagsystemer.

  • SvarInn – innkommende post

    Mottaksservicen gjør det mulig for sak/arkivsystemet eller andre fagsystemer å laste ned post fra andre virksomheter som benytter SvarUt.