SvarUt

SvarUt er tjenesten for utgående post fra virksomheter som har tegnet avtale med KS. SvarUt knyttes vanligvis til virksomhetens fagsystemer, men kan og benyttes via KS sitt eget grensesnitt for å sende post.

SvarUt formidler post til digitale postkasser

SvarUt tar ansvar for å formidle avsenders forsendelser til den kanalen mottaker har valgt. 

For å sikre at varselet om post kommer riktig frem, er det viktig å oppdatere kontaktinformasjonen. For virksomheter er det også viktig at saksbehandlerne som skal åpne posten i Altinn, har rettigheter til dette.

I 2023 ble det sendt over 18 millioner meldinger via SvarUt.

Ta i bruk SvarUt

Avtaler og priser

For å ta i bruk SvarUt må kommunen i tillegg til hovedavtale signere tjenestevedlegg.

KS fakturerer for bruk av SvarUt. Det er kun utgående post som faktureres, akkurat som for vanlig brevpost. Det faktureres for bruken av selve SvarUt, samt den kanalen som brukes for formidling av forsendelsen til mottakeren, altså Altinn, SvarInn, Digipost og e-Boks. De to sistnevnte faktureres av Digdir direkte. Brevpost faktureres av Grafisk Digital.

Logg inn her for å se prisene for SvarUt

Veiledere

Etter at avtalen om bruk av SvarUt er signert, oppretter KS virksomheten som bruker og sender e-post om hvordan SvarUt skal konfigureres.

Her er informasjonen som du trenger for å konfigurere SvarUt, samt forklaring på hva statusene innebærer.

Konfigurasjon av SvarUt

Sikkerhetsdokumentasjon (ROS og DPIA)

Vi har laget maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

Andre relevante Fiks tjenester

KS tilbyr et sett av tjenester for utgående og innkommet post fra kommuner

Nasjonale komponenter

  • ID-porten (Digdir)
  • Altinn (Brønnøysundregistrene)
  • Digital postkasse til innbyggere (Digdir)
  • Kontakt- og reservasjonsregisteret (Digdir)
  • Oppslag for digital adresse
    • Folkeregisteret (Skatteetaten)
    • Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)

Alle landets kommuner, fylkeskommuner, over 150 statlige virksomheter og flere kommunale foretak benytter tjenesten. 

Funksjoner i SvarUt

For å få full effekt av SvarUt er det viktig at hele organisasjonen bruker dette for all utgående post. Vi anbefaler virksomheten å koble til alle fagsystemer som genererer utgående post.

Det er også et manuelt grensesnitt. Dette kan brukes til å sende ut enkeltforsendelser dersom det ikke er mulig å gjøre dette gjennom et fagsystem. I tillegg er det velegnet for masseutsendelser, f.eks. fakturaer og lønnsslipper.

Her er informasjon om ulike funksjoner i SvarUt: